Logo_gennemsigtigt_72dpi_web_komprimeret_br390.png

 

Selvbetjening

Orientering om vandingsforbud.

Vandforsyningen har modtaget en del henvendelser angående vandingsforbud.

Vi kan oplyse, at der i øjeblikket er begrænset vandingsforbud. Det betyder, at du ikke må vande din græsplæne. 

Da grundvandsreserverne er begrænsede, beder vi alle hjælpe til med at spare på vandet.

Vanding i øvrigt i sommerperioden skal så vidt muligt ikke foretages i dagtimerne.

Begrænsningerne gælder alle ejendomme tilsluttet HTK Vand A/S, herunder det tilsluttede private I/S Sengeløse Vandværk.

Under "Gode råd om drikkevandet" under "Vandforsyning" , kan der læses mere om vores drikkevand. 

 

HTK Forsyning A/S og datterselskabers oplysningspligt for databeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte Persondataforordningen i kraft, dvs. en ny fælles EU-lov om behandling af persondata. 

Læs mere om forordningen og den Persondatapolitik som HTK Forsynings A/S har udarbejdet for området...


Driftsinfo:
Ingen aktuelle driftsinformationer.

 

Taksterne for 2018 er godkendt

Endeligt resultat for valg af fælles forbrugerrepræsentanter

Valg af fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S er afsluttet, og følgende er blevet valgt.

Forbrugerrepræsentanter:

Laurids Christensen, Slettetoften 53, 2630 Taastrup

Jimmy Eversen, Ibsensvej 83, 2630 Taastrup

Suppleanter:

1. suppleant - Steen Hansen, Rødhøjgårdsvej 83, 2630 Taastrup

2. suppleant - Nils Olsen, Grønhøjgårdsvej 143, 2630 Taastrup

3. suppleant - Finn Bodholdt, Frødalen 4, 2630 Taastrup

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen for valgperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Selvbetjening

HTK Forsyning A/S - Lervangen 35 D 2630 Taastrup - Tlf. 70 20 51 20 - htkforsyning@htkforsyning.dk