Selvbetjening

Vandprisen stiger i 2017 

Den samlede vandpris for HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S stiger fra 28,30 kr. pr. m3 i 2016 til 33,45 kr. pr. m3 i 2017 (excl. moms). Det er en prisstigning på 5,15 kr. pr. m3. Den samlede vandpris er dog fortsat en af de billigste i Danmark.

 

Den relative store stigning skyldes forskellige faktorer i forhold til den måde vandprisen er sammensat på. Den samlede vandpris består af en vandafgift til HTK Vand A/S (vandforsyningen), en vandafledningsafgift til HTK Kloak A/S (kloakforsyningen) og forskellige afgifter til staten (afgift af ledningsført vand og drikkevandsbidrag) samt selvfølgelig momsen. Afgifterne til staten ændres ikke i 2017, så stigningen skyldes alene vandafgiften og vandafledningsafgiften.
 

Vandafgiften til HTK Vand A/S stiger fra 11,80 kr. pr. m3 i 2016 til 13,95 kr. pr. m3 i 2017 (excl. moms). Stigningen for denne del af vandprisen skyldes primært, at SKAT i 2015 opkrævede store skattebetalinger (4,4 mio. kr.) for de foregående år. Skattebetalingerne var ikke medregnet i vandafgiften i 2015 og betød derfor et stort træk på kassebeholdningen. Lovgivningen på vandområdet er skruet sammen, så en sådan ekstraordinær udgift kun kan hentes tilbage til kassen 2 år efter, dvs. i 2017. Sammen med hele vandbranchen i Danmark er vi absolut heller ikke enig med SKAT i, at der skal opkræves de store skattebetalinger. Der er derfor en verserende retssag i Landsretten, som vi håber at vinde. Vindes retssagen vil skattebetalingerne selvfølgelig blive betalt tilbage til forbrugerne.

       

Vandafledningsafgiften til HTK Kloak A/S stiger fra 10,25 kr. pr. m3 i 2016 til 13,25 kr. pr. m3 i 2017. Stigningen af vandafledningsbidraget skyldes også primært skattebetaling for de foregående år, samt køb af en ny slamsuger og tømning af 2 bassiner for slam.


 

Takstblad 2017

Taksterne for 2017 er godkendt.

Aktuel information

Ingen aktuel information i øjeblikket


Driftsinfo:
Ingen aktuelle driftsinformationer.

 

SMS-tjeneste

Du kan til- og afmelde mobiltelefoner til vores SMS tjeneste. Du kan også tilmelde en mailadresse, hvortil vi sender samme tekst om forsyningen af din ejendom.

Vi har udsendt 1. rykkerbrev for selvaflæsning af vandmåler.  

Vi har udsendt 1. rykkerbrev for selvaflæsning af vandmåler. 

 
Rykkerbrevet er udsendt til tilmeldt e-boks eller tilmeldt e-mail adresse. Hvis du ikke er tilmeldt pr. e-boks eller e-mail adresse, sender vi det med posten.

 
Fristen for indberetning er sat til den 26. januar 2017.
 

 

Selvbetjening

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00

Denne hjemmeside bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.