Selvbetjening

HTK Forsyning A/S holder delvis lukket frem til mandag den 8. juni

HTK Forsyning A/S holder delvis lukket  på grund af regeringens udmelding i forhold til coronasmitte. 
Forsyningens administration arbejder hjemmefra og vil på bedst mulig måde sørge for, at telefonen passes indenfor normal arbejdstid.
Vi håber at være tilbage mandag den 8. juni, hvis der ikke sker endnu en forlængelse. 
Akutte forhold kan også sendes via mail til htkforsyning@htkforsyning.dk, som tjekkes hver dag, og ud for normal arbejdstid kan vagten kontaktes på telefon 80 32 12 22, ligeledes om akutte forhold.

Ingen pesticidrester i vandprøve fra Snubbekors Værket

I kølvandet på sagen om fund af pesticidet chlorthalonil-amidsulfonsyre (CTA) i drikkevandet hos Ledøje Vandværk, er der udtaget vandprøve fra drikkevandet på Snubbekors Værket, der leverer drikkevand til en stor del af forbrugerne under HTK Vand A/S's forsyningsområde.

Vandprøven er taget fra vandet på vej ud til forbrugerne, og der er ikke påvist pesticidet chlorthalonil-amidsulfonsyre i vandprøven.

Der er heller ikke påvist pesticidet CTA i drikkevandet, som leveres af HOFOR til vores forbrugere.

HTK Forsyning A/S og datterselskabers oplysningspligt for databeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte Persondataforordningen i kraft, dvs. en ny fælles EU-lov om behandling af persondata. 

Læs mere om forordningen og den Persondatapolitik som HTK Forsynings A/S har udarbejdet for området...


Driftsinfo:
Ingen aktuelle driftsinformationer.

Taksterne for 2020 er godkendt

Blødgøring af vandet


HTK Vand A/S får rigtig mange henvendelser om vores fremtidige planer for blødgøring af vandet til forbrugerne, specielt efter at HOFOR har været i medierne i forbindelse med blødgøringen på Brøndby Vandværk. Når forbrugerne læser eller hører om Brøndby, tror de fleste, at hele HOFOR har indført blødgøring, men Brøndby Vandværk forsyner alene forbrugerne i Brøndby. HOFOR har oplyst, at de planlægger at indføre blødgøring senest i 2024 på de regionale værker, som HTK Vand A/S aftager og køber vand fra.

HTK Vand A/S følger løbende HOFOR’s planer, men er afventende, da det først giver mening at blødgøre vores eget vand, fra Snubbekors Værket, samtidig med at HOFOR leverer blødgjort vand fra de regionale vandværker. Ellers får vi vand, der vil svinge i hårdhed mellem 10 og 22 i løbet af døgnet hos den enkelte forbruger. HTK Vand A/S skal også finde ud af, hvilken type blødgøring, der giver mest mening i forhold til størrelsen af Snubbekors Værket. HOFOR’s blødgøring bygger på det, der kaldes pellet-metoden, som egner sig bedst til de store vandværker. HTK Vand A/S følger også med i, hvad der sker hos andre vandforsyninger, bl.a. i Tårnby, hvor de lige har installeret blødgøring ved et ionbytteanlæg.

HTK Vand A/S forventer, at vi i de kommende år vil finde de muligheder og metoder, der er bedst egnet til blødgøring af vandet fra Snubbekors Værket.

Selvbetjening

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00

Denne hjemmeside bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.